Otpornost gradiva nosećih sklopova

Sustav štapova

01
Stvarni sustav štapova (slika 6.25, primjer 3)
02
Shematski sustav štapova (slika 6.26 i 6.30)

Dijagram naprezanja i deformacija

03
Vlačni pokus čeličnog štapa – veza između naprezanja i relativnih deformacija (slika 4.11)

Geometrijski podatci poprečnog presjeka

04
Utjecaj načina polaganja (slika 7.15; 8.5)
05
Težište kamenog stupa (slika 7.8; 7.9; 7.10, primjer 1)
06
Poprečni presjeci drvenih greda (slika 7.3; 7.4; 7.19 i 7.23)
07
Drvena greda, primjer za izradu programa
08
Primjeri čeličnih I i U-profila (slika 7.6; 7.21; 7.22 i 7.24)
09
Složeni lik sastavljen od dvaju čeličnih U profila (slika 7.21, primjer 6)
10
Složeni lik sastavljen od dvaju čeličnih U profila (slika 7.22, primjer 7)

Ravnoteža vanjskih i reznih sila

11
Rezne sile u nosaču (slika 8.7)

Savijanje

12
Savijanje – uzdužna naprezanja (slika 8.6; 8.9 i 8.11)