ARMIRANI BETON

Sile i opterećenja

01
AB noseći sklopovi jedne kuće
02
Opterećenja (tereti) i sile na građevini
03
Opterećenja AB stropne ploče

Armatura i armiranje nosećih sklopova jednog objekta

04
Oplata serklaža
05
Izrada armaturnog koša (slika 194)
06
Armatura uspravne AB veze (slika 194a)
07
Armatura serklaža (slika 194b)
08
Armiranje slobodno poduprte ploče pojedinačnim šipkama (slika 78 i 79)
09
Ploča s prijepustom (slika 98)
10
Pojedinačna armatura obje ploče
11
R-mreža (slika 85)
12
Q-mreža (slika 85)
13
Armiranje slobodno poduprte ploče mrežastom armaturom (slika 80)
14
Armiranje ploče s prijepustom mrežastom armaturom
15
Mrežasta armatura na obje ploče
16
Podmetači (slika 10)
17
Podmetači za mrežastu armaturu (slika 10)
18
Armiranobetonska greda (slika 32; 33; 42; 121; 128 i 147)
19
Armatura stupa (slika 166 i 168)
20
Dvokrako stubište s armaturom (slika 106 i 109)
21
Trakasti temelj (slika 169a; 174 i 178)
22
Temelji samci (slika 169b; 169c i 183)