OPTEREĆENJE SILAMA 1

Osnovni noseći arhitektonski sklopovi na primjeru jedne obiteljske kuće
01
Primjer s trakastim temeljima (slika 1.11)
02
Primjer s temeljnom pločom
03
Krovište sustava stolice (na AB ploči, slika 1.11)
04
Krovište s drvenim grednikom
05
Krovište sustava visulje

Vrijednosti prosječnih masa osnovnih gradiva

06
Usporedba prosječnih masa (slika 2.3)
07
Masa i komponente betona
08
Razlika između mase i težine (slika 2.5)

Sile i opterećenja (tereti)

09
Opterećenja i sile na primjeru jedne obiteljske kuće (slika 3.4)
10
Opterećenja AB ploče s pripadnim slojevima (slika 3.13, primjer 2)
11
Opterećenja zida po 1m duljine (slika 3.10)
12
Potporni zid opterećen tlakom vode, tlom i temeljem
13
Općenito o mjerilu duljina

Vizualizacija primjera za provjeru znanja

01
Greda na stupu od opeke, primjer 2
02
Stup od borovine na drvenom pragu
03
Stup kosnik, prag
04
Stup kosnik, prag 2
05
Drveni stup na čeličnom trnu
06
Kugla na betonskom postolju
07
Proračun teżine AB stube
08
Sklop od kosnika i T profila
09
Zadatak za paralelogram sila
10
Zadatak za poligon sila
11
Zadatak s pragom, stupom i kosnikom
12
Zadatak sa 2 kosnika na betonskom postolju
13
Zadatak sa stupom i kosnicima
14
Potporni zid, primjer 5
15
Potporni zid, primjer 6
16
Rastavljanje sila
17
Analitički prikaz kose sile
18
Sinus i kosinus
19
18 Priklonjena kosa upora, zadatak 1
20
Kosnik na vodoravnoj gredi, zadatak 2
21
Spoj kose upore, uspravne i vodoravne grede, zadatak 3
22
Čvor jednostruke razupore, zadatak 4
23
Kolica na kosini, zadatak 5
24
Odbojkaška mreža, zadatak 9
25
Nogari skele, zadatak 10
26
Sustav štapova, zadatak 11
27
Rezultanta općeg sustava sila na primjeru stupa drvenog mosta